Đào tạo thiết kế rập,nhảy size,đi sơ đồ

Dạy nhảy size,nhảy cỡ ,tăng size

Dạy nhảy size,nhảy cỡ ,tăng size
Mở các lớp đào tạo  nhảy size ,nhảy cỡ ,tăng size thường xuyên 

Đào tạo phần mềm thiết kế rập

Đào tạo phần mềm thiết kế rập
Ngành may VN cũng như thế giới ngày càng phát triển sử dụng công nghệ càng nhiều,Họ không còn ngồi xếp từng chi tiết vào ...

Dạy thiết kế rập, thiết kế mẫu

Dạy thiết kế rập, thiết kế mẫu
Bạn có ý tưởng tự mở cho mình 1 xưởng thời trang or phát triển thương hiệu của bạn, hay bạn muốn nâng cao tay ...

Đào tạo đi sơ đồ chuyên nghiệp

Đào tạo đi sơ đồ chuyên nghiệp
Bạn có ý tưởng tự mở cho mình 1 xưởng thời trang or phát triển thương hiệu của bạn, hay bạn muốn nâng cao tay ...